Koncerty

 • 09.02.2024 - Veľká Lomnica (Ples)
 • 10.02.2024 - Torysa (zab. hody)
 • 05.04.2024 - obsadené
 • 22.06.2024 - Pohronská Polhora (obsadené)
 • 29.06.2024 - Hačava (dni obce)
 • 05.07.2024 - Radoma (ihrisko)
 • 06.07.2024 - Chotča (dni obce)
 • 13.07.2024 - Nižný Čaj
 • 13.07.2024 - Vyšná Hútka
 • 27.07.2024 - Nižná Olšava (Folklórny deň obce)
 • 28.07.2024 - Šarišské Jastrabie
 • 24.08.2024 - Jovsa (rozlúčka s letom 18:30)
 • 31.08.2024 - Olcnava (ukončenie leta)
 • 28.09.2024 - Istebné